Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS TOXANDRIA 2020

 

BUITEN DE BAAN:

Buiten de baan is aangegeven door palen met een witte kop.


ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEDEN:

Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd door blauwe paaltjes met een groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Als een bal in een verboden speelzone ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de verboden speelzone, dan mag de speler als extra mogelijkheid, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de ter plaatse aangegeven droppingzone droppen.

Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Als grond in bewerking is gedefinieerd door blauwe paaltjes of blauwe lijnen, mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.


WEGEN EN PADEN:
Alle paden zijn integraal deel van de baan.

De Goorbergseweg langs of kruisende de holes 2, 3, 4 en 7 wordt beschouwd als vast obstakel waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.


PAALTJES:

De paaltjes en de draden ertussen aan de greenzijde van de green van hole 2 en langs de tee van hole 3 worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.


Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.


A
LGEMEEN:

Greenkeepers hebben te allen tijde voorrang. Wacht met spelen totdat u een teken heeft gekregen of het oranje knipperlicht op de machine uit is.


AFSTANDEN:

De afstanden op de sprinklers zijn gemeten tot midden green.

 

Regelcommissie, maart 2019

__________________________________________________________________________________

Tijdelijke Plaatselijke Regel

Gebieden met heide haksel en verboden speelzones

Alle gebieden waar heidehaksel ligt, alsmede gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid.

Bij belemmering (ligging bal, stand en of swing) door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f (bepaal het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole waar de belemmering wordt ontweken).

 

Indien de bal niet wordt gevonden terwijl het bekend of praktisch is zeker dat deze in een verboden speelzone terecht is gekomen, dan moet de speler handelen volgens Regel 16.1e (bepaal het referentiepunt waar de bal voor het laatst de grens van de verboden speelzone heeft gekruist).

 

Als een bal in de verboden speelzone ligt op hole 4 of op hole 13 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de verboden speelzone, dan mag de speler als een extra mogelijkheid, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de daar aanwezige droppingzone droppen.

Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Tijdelijke Plaatselijke Regel waste area hole 16

Het gebied van zand op hole 16 tussen tee en green is deel van het algemene gebied en geen bunker maar een zgn. “waste area”.

Een ingebedde bal in dit gebied kan niet zonder straf worden ontweken. (zie Regel 16.3a (1) – Uitzondering)

Regelcommissie, april 2020

__________________________________________________________________________________

“Onderstaande Tijdelijke Plaatselijke Regels kunnen eventueel van toepassing zijn.

Raadpleeg het bord in de hal van het clubhuis om te zien welke Tijdelijke

Plaatselijke Regels van kracht zijn.”

Tijdelijke Plaatselijke regel kraaienschade:

In het algemene gebied en op de green zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door vogels (kraaien) grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1. Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

 

Tijdelijke Plaatselijke regel Plaatsen:

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: 15 cm, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b en 14.2e.

 

Tijdelijke Plaatselijke regel Beluchtingsgaten:

Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt:

  • Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b (droppen). Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken.
  • Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d (plaatsen).

Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.

Straf voor spelen van bal in overtreding van een plaatselijke regel:

algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Regelcommissie, februari 2019

__________________________________________________________________________________

Tijdelijke Plaatselijke Regel – Plaatsen in bunker

In deze Corona periode zijn geen harken bij de bunkers aanwezig.

Toch is het de bedoeling dat u na het betreden van bunkers deze zo goed mogelijk achterlaat door uw voetstappen zo goed mogelijk vlak te strijken met voet of club.

Bij Qualifying wedstrijden stelt de Wedstrijdcommissie harkjes beschikbaar om de bunkers netjes achter te laten.

Bij het spelen van een ronde zal men vermoedelijk niet over een harkje beschikken dus kan het gebeuren dat uw bal in een voetstap of kuil ligt.

De NGF heeft daarom een Tijdelijke Plaatselijke Regel gepubliceerd.

Voor Toxandria luidt deze Tijdelijke Regel in de periode dat er geen harken bij de bunkers liggen als volgt:

Tijdelijke Plaatselijke regel – plaatsen in bunker

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.

Deze handeling is alleen toegestaan bij ligging in voetstappen en dergelijke, een ingebedde bal of een onspeelbare bal in een bunker kunnen niet zonder straf worden ontweken en dient de speler te handelen volgens de Golfregels.

 

Regelcommissie juni 2020

 

Start typing and press Enter to search