Natuur, Milieu en Samenleving op Toxandria

GEO

 

Het verlengen van ons GEO-certificaat, het waarom en nog meer. Antwoorden op uw vragen kunnen overigens ook gegeven worden via [email protected]

 

Duurzaam beheer van onze golfbaan, het landgoed, de opstallen, ons personeel, de catering, het clubhuis, NGF-wedstrijden kunnen organiseren, dat zijn de speerpunten in het GEO-strategisch plan dat door het bestuur van Toxandria wordt ontwikkeld.

 

De Golf Environment Organization (GEO) geeft richtlijnen op welke onderwerpen golfbanen worden getoetst om GEO-certificering te verkrijgen. De GEO commissie (Roel Brand, Hans Zandbergen, Piet Klinkhamer en Ruud Verbunt) is bezig de speerpunten van het bestuur en de vereisten , nodig voor een GEO-certificaat, in te vullen.

 

Hierbij wordt als één van de eerste golfclubs in Nederland gebruik gemaakt van de nieuwe software “OnCourse”, waardoor alle gegevens digitaal worden vastgelegd en steeds kunnen worden bewerkt en aangepast.

 

Waarom is een GEO certificaat nodig? De NGF heeft zich verbonden met de politiek om duurzaam beheer van golfbanen te stimuleren. Het is een stappenplan, waarbij we steeds (elke 5 jaar) weer een paar stapjes moeten zetten in het verduurzamen/activeren van 3 de hoofdthema’s: Natuur , Milieu en Samenleving.

 

En op de langere termijn is een GEO-certificaat noodzakelijk om o.a. NGF-wedstrijden te mogen blijven organiseren en goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen te kunnen gebruiken.

 

Een kijkje in de keuken van waar de GEO-commissie actief aan mee werkt.

ACTUEEL

1. NATUUR

NATUUR

 

 

Habitats & biodiversiteit

Met de nieuwe wet Natuurbescherming 2017, hebben we te maken met toenemende politieke aandacht hoe Toxandria omgaat met de baan en de natuur die onze baan omringt. De focus ligt op de wenselijke toename van insecten populaties, de (broed)vogelstand, de amfibieën-bevolking en het plantenrijk. Er wordt nauw samengewerkt door de GEO-commissie met lokale organisaties, die specialistische kennis hebben op gebied van flora en fauna.

NATUUR

 

 

Gras

Er is begeleiding en advies over goed grasbeheer. Het doorzaaien van de fairways en greens wordt gedaan met duurzame grassoorten. Het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen is afgestemd op de behoeftes van verschillende baanonderdelen en grassen.

NATUUR

 

 

Verontreinigings
preventie

Toxandria voldoet aan de eisen van effectief milieu beheer, waaronder opslag, werkruimtes en gebruik van chemicaliën, oliën, vetten, brandstoffen en gewasbestrijdingsmiddelen. Er dient nog een oplossing te komen voor gescheiden afval verzamelen in de baan. Het beleid is de lokale omgeving te vrijwaren van vervuiling en verontreiniging.

2. MILIEU

MILIEU

 

 

Water

Het beregeningssysteem werkt volautomatisch. Er wordt voortdurend gezocht naar een compromis tussen mate van beregening en de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de baan. Het grondwatergebruik wordt o.a. door middel van sprinklers, drukregelaars en reduceerkleppen zoveel mogelijk beperkt. Aandacht is er ook voor besparing op gebruik van “drinkwater”. Perslucht vervangt water bij het reinigen van materiaal zoals machines en karren.

MILIEU

 

 

Energie

De aandacht voor energie en energietransitie van de club sluit aan bij die van de overheid. De onderzoeken die momenteel plaatsvinden aan isolatie van het clubhuis, verlichting, verwarming en energietransitie (zoals zonnepanelen, zonneweiden en warmtepomp) spelen een grote rol bij de nieuwe aanvraag voor GEO-certificering.

MILIEU

 

 

Inkoop

Regionale producten, producenten en leveranciers, gerecyclede producten en een inkoopbeleid gericht op kwaliteit en gecertificeerde producten/diensten zijn de speerpunten.

3. SAMENLEVING

SAMENLEVING

 

 

Maatschappelijke bijdrage

De golfclub Toxandria heeft een goede relatie met o.a. de lokale gemeenschap, de gemeente Gilze-Rijen, het Waterschap, Staatsbosbeheer, enz. En deze contacten hebben geresulteerd in de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) en het boomkikker pad. De goede samenwerking met de Natuur-en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) en West-Brabantse Vogelwerkgroep helpt ons bij het verbeteren van de habitats & biodiversiteit op onze golfbaan.

SAMENLEVING

 

 

Golfers en medewerkers

De medewerkers (greenkeepers, secretariaat, caddiemaster(s) en golfprofessionals) worden zeer gewaardeerd en worden in staat gesteld zich op adequate wijze te ontwikkelen in hun professie. Zij zorgen er voor dat de leden elkaar sportief of prestatief kunnen uitdagen.

SAMENLEVING

 

 

Communicatie

Secretariaat, website, clubblad SWING houden alle betrokkenen up-to-date.

 

TENSLOTTE

 

Over de ervaringen en waardering van de leden over de natuur en biodiversiteit tijdens en na het golfen is weinig bekend. De GEO-commissie is op zoek naar een grotere betrokkenheid van de leden voor de natuur en duurzaamheid. Neem contact met ons op!

 

[email protected]

Websites:

NGF:  Ngf.nl/themas/duurzaam-beheer/geo-certificering

Waarneming flora en fauna Toxandria: waarneming.nl/locations/26300/

Start typing and press Enter to search