GOLFCLUB TOXANDRIA

18 holes baan in Molenschot, N.Br
Trots op haar rijke geschiedenis
Open voor iedereen: Leden, gasten, jeugd en professionals

Tijdelijke plaatselijke regels

“KRAAIENSCHADE”


Er is sprake van belemmering door kraaienschade, inclusief een gerepareerde maar nog niet herstelde plek, indien dit door de baan een belemmering vormt voor de stand van de speler of zijn voorgenomen slag.

De speler MAG de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 25-1b.

Op de green: Er is sprake van belemmering door kraaienschade op de green, indien dit zich tussen de bal en de hole bevindt. De speler MAG de bal opnemen en plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, maar niet dichter bij de hole. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan buiten de green liggen.

NOOT: De beschadigingen en gerepareerde nog niet herstelde plekken zijn NIET gemarkeerd.


Regelcommissie, maart 2016

 

“BELUCHTINGSGATEN”

Een bal die door de baan in of op een beluchtings-gat ligt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en geplaatst binnen 15 cm van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. Daarbij is het niet verplicht de bal te markeren.

Nadat de bal is verplaatst of geplaatst, is hij in spel en MAG NIET OPNIEUW WORDEN GEPLAATST.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Plaatselijke Regel:

Matchplay – verlies van de hole,

Strokeplay – 2 strafslagen.

 

Regelcommissie, september 2016

 

“HEIDE BEWERKING HOLES 4 en 14 - KWETSBAAR GEBIED”

GUR en Dropping Zones

Op de holes 4 en 14 wordt een gebied behandeld met een speciaal heide mengsel. Dat gebied is gemarkeerd met blauwe paaltjes met een groene kop en is “Kwetsbaar gebied – Abnormale terreinomstandigheid”.

Om de goede ontwikkeling van de behandeling te waarborgen mag dit gebied niet worden betreden.
Indien de bal in een gebied ligt dat is gemarkeerd met deze paaltjes, MOET de bal worden opgegeven, en kan dus niet worden opgehaald.

U dient een nieuwe bal zònder straf te droppen vanaf de aangegeven dichtstbijzijnde Dropping Zone en te handelen volgens Regel 25 – 1b. Uw bal is na droppen in het spel en mag ook dichter naar de hole rollen maar niet méér dan twee stoklengten.

Op hole 4 is de Dropping Zone gemarkeerd op de oranje tee.

Op hole 14 zijn 2 Dropping Zones aangegeven, u dient de dichtstbijzijnde DZ te kiezen.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Plaatselijke Regel:

Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.

 

Regelcommissie, oktober 2016