GOLFCLUB TOXANDRIA

18 holes baan in Molenschot, N.Br
Trots op haar rijke geschiedenis
Open voor iedereen: Leden, gasten, jeugd en professionals

Informatie Sjaak Pelkmans (hoofd-greenkeeper)

6 december 2015

Op zaterdagmiddag 5 december is onze hoofdgreenkeeper Sjaak Pelkmans bij werkzaamheden buiten Toxandria een zwaar ongeluk overkomen. Bij dit ongeluk heeft Sjaak beide benen verloren. Een ieder die Sjaak, zijn toewijding en inzet voor onze club kent, is verdoofd door dit vreselijke nieuws. De familie heeft ons gevraagd om op dit moment enige terughoudendheid te betrachten. In samenspraak met de familie houden wij u op de hoogte.

Op dit moment gaan onze gedachten naar Sjaak, zijn vrouw Lisette en kinderen en hopen dat ons medeleven een heel klein beetje troost kan brengen.


10 december 2015

Langs deze weg een update over de gezondheidstoestand van Sjaak Pelkmans. Zaterdag 5 december is Sjaak, na thuis onder een freesmachine gekomen te zijn, opgenomen in het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. 
Op de plek van het ongeval is amputatie van het rechter been, boven de knie, noodzakelijk gebleken. In het ziekenhuis werd duidelijk dat ook het andere been niet te redden was en een amputatie onder de knie nodig was. Vandaag, na inmiddels drie operaties, lijkt het er op dat de linkerknie gespaard kan worden. Sjaak is inmiddels van de intensive care, waar hij enige dagen in slaap is gehouden, naar de afdeling overgeplaatst.
Er is gelukkig sprake van enige vooruitgang, het primaire levensgevaar is geweken. Het voorkomen van infecties en de wondgenezing vragen nu alle aandacht. 

Sjaak was woensdagmiddag in staat een kort gesprek te voeren. Hij is moe, terneergeslagen en emotioneel, hetgeen niet vreemd is in deze. In zijn voordeel werkt zijn goede conditie. Als alles goed blijft gaan is er echter nog een lange weg te gaan. We zullen hem en zijn familie steunen waar mogelijk en vragen u respect te hebben voor hun privacy en terughoudend te zijn met bezoek.


21 december 2015

Sjaak maakt het naar omstandigheden goed. Het behoud van zijn knie functie van het linker been vraagt veel aandacht en zal hem nog enige tijd in het ziekenhuis houden. De behandelend artsen zijn optimistisch maar de kans op infectie blijft aanwezig.

Het lijkt Sjaak te lukken om een goede balans te vinden tussen rust en herstel aan de ene kant en een positieve attitude voor de toekomst aan de andere kant.

In gedachten is hij het huis al aan het verbouwen en zit hij al op een driewieler met arm aandrijving op weg naar Toxandria.

Hij kan het niet laten ideeën te ontwikkelen over de werkzaamheden tijdens zijn herstel periode en daarna. Begin Januari zullen we met hem bespreken hoe we zijn afwezigheid tijdelijk gaan opvangen. Een geluk bij een vreselijk ongeluk is het feit dat het winter is, we hebben de tijd.

Met bewondering voor zijn veer kracht, zijn humor en begrip voor zijn mindere momentjes zullen we zijn herstel volgen met de hoop en overtuiging dat hij nog jaren een waardevolle kracht voor Toxandria zal zijn.

31 december 2015.

Beste Toxandrianen,

Op de laatste dag van het jaar verheugt het me te kunnen melden dat Sjaak het naar omstandigheden goed maakt. De wondgenezing verloopt naar wens, maar zal nog enige tijd veel aandacht vragen. Hij is tijdens de kerstdagen tweemaal voor enige uurtjes naar huis geweest en sinds gisteren opgenomen in het revalidatiecentrum Leijpark naast het ziekenhuis.

Een kamer voor hemzelf. Na Nieuwjaar zal hij een intensief revalidatietraject starten.

Zijn positieve instelling en de steun van zijn familie is bewonderenswaardig.

Maandag na Nieuwjaar zullen Peter Wouters en ik overleg met hem hebben over het winteronderhoud en de te volgen weg in de eerste maanden van 2016.

Het voornemen is, en zeker ook de wens van Sjaak, om dit overleg met enige regelmaat te hebben.

We gaan Sjaak zoveel mogelijk betrekken bij het onderhoud van de baan en de noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden om voorlopig tijdelijk de menskracht op peil te houden.

Bezoek wordt op prijs gesteld. Wel graag tevoren contact met de familie.

Zijn adres is nu:  

Revalidatiecentrum Leijpark. Kliniek volwassenen, 5022 KE Tilburg, kamer 41.

Piet Klinkhamer


14 januari 2016

Sjaak mag naar huis !

Vandaag het 3e werkoverleg met Sjaak in het revalidatiecentrum mogen hebben. Niet alleen nuttig maar ook heerlijk om te zien hoe Sjaak de moed er in weet te houden en zich alweer verheugd om naar Toxandria te komen. Echt naar huis is toch nog wat eng, anders dan een weekeindje. Hij realiseert zich goed, dat thuis komen ook confrontaties met zichmee zal brengen en dat een poliklinische behandeling veel heen en weer rijden betekent. Hij is echter instaat om in te zien dat zijn thuiskomst snel is, maar toch eens zal moeten. Thuis kan hij beneden slapen en zich verzorgen. Hij zal minimaal drie dagen per week voor revalidatie terug gaan naar het centrum. Zijn zo kenmerkend temperament heeft hem instaat gesteld fysiek en mentaal geweldige “stappen” te zetten. Thuis zal hij zich moeten bezighouden met het echte accepteren en veel geduld moeten opbrengen.

Er is zeer open gesproken over de rol die Sjaak op Toxandria zal blijven spelen. Nu reeds is hij in de contacten met leveranciers betrokken en is hij ingeschakeld in de besluitvorming over de vervangende menskracht dit voorjaar en daarna. Uitgangspunt zal blijven dat Sjaak een belangrijke rol in het onderhoudsprogramma van onze club zal blijven spelen. Verdere afspraken over verantwoordelijkheden en tijdelijke opvang zijn in de maak.

Het is hart verwarmend om te constateren dat vele golfclubs in de omgeving hulp aangeboden hebben. In de eerste maanden van dit jaar zullen we in overleg met Sjaak daar ook enig gebruik van maken.

Sjaak beleeft alle belangstelling van leden als zeer warm en steunend, vanaf komend weekeinde zal hij thuis zijn. Bezoek graag na telefonisch overleg.

Zijn adres is: Oranjestraat 94, 5126 BR Gilze.

Piet Klinkhamer


20 januari 2016

Het is stil op Toxandria, erg stil, de winter heerst, maar er gebeuren toch meer bijzondere dingen:

Wie vanmiddag (dinsdag 19 januari) aanwezig was had kunnen zien dat onze Sjaak weer achter zijn bureau zat.

Hij is door zijn vrouw gebracht en ik heb hem zelf aan het einde van de middag naar huis mogen brengen. Het gaat hem, naar omstandigheden, zeer goed. Hij bruist van energie en wil zo snel mogelijk weer taken op zich nemen. Tijdens een gezellige schaft met het hele team heeft hij zeer duidelijk gemaakt dat hij slechts, in welke zin dan ook, geholpen wil worden als hij daar zelf om vraagt. Met zijn rol stoel manoeuvreert hij als de beste, geweldig om te zien. Drie dagen per week zal hij nog wel geruime tijd revalideren in Tilburg.

Vanaf vandaag gaan we de wekelijkse werkbespreking op Toxandria doen.

Met Sjaak als kapitein en Peter als eerste stuurman en een beetje hulp van buiten de club gaan we het Toxandria schip gegarandeerd op koers houden.

Vriendelijke groet,

P. Klinkhamer.

 

1 februari 2016

Beste Toxandrianen,

Het verheugt mij zeer om te kunnen melden dat het Sjaak naar omstandigheden goed gaat, hij is met grote inzet bezig met de revalidatie.  Heeft les op een hand aangedreven fiets, les in een aangepaste auto, drie dagen per week revalidatie, is aan het zwemmen en heeft zijn eerste pasjes met een tijdelijke prothese gemaakt.  Een geweldig ambitieus programma, en dat past bij hem, maar het is ook zeer vermoeiend.

Sjaak is inmiddels weer, mede op eigen verzoek,  ingeschakeld in management en administratieve taken en geniet geweldig van een rondje rijden door de baan.

We zijn samen met Sjaak, vanuit het realistische gegeven dat hij fysiek veel minder zal kunnen,  aan het bezien hoe we dat gaan opvangen.

Sjaak en zijn familie zijn diep getroffen door de overstelpende en warme reacties van vele vrienden, dorpsgenoten en  leden van Toxandria.  De belangstelling is zo groot dat mij verzocht is bij u allen begrip te vragen voor het feit dat het wat veel aan het worden is.

Sjaak zal in principe van af deze week elke dinsdag op Toxandria “aan het werk” zijn,  daar een kort moment groeten kan altijd.

P. Klinkhamer
baancommissaris