GOLFCLUB TOXANDRIA

18 holes baan in Molenschot, N.Br
Trots op haar rijke geschiedenis
Open voor iedereen: Leden, gasten, jeugd en professionals

Kandidaat leden

AANVRAAG VOOR HET LIDMAATSCHAP

Huishoudelijk Reglement 2005 - Artikel 7 - Toelating tot het lidmaatschap 

  1. 3. Door het bestuur wordt, na ontvangst van het advies als bedoeld in lid 2 van dit artikel en afhankelijk van de voor toelating als lid beschikbare plaatsen, bepaald welke kandidaat-leden het voor toelating in aanmerking wil doen komen. Voorzover deze kandidaat-leden geen kinderen of (huwelijks)partner zijn van leden van de Vereniging, zal de naam van ieder van hen door de secretaris van het bestuur op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website van de vereniging worden geplaatst. Gedurende 15 dagen na deze publicatie hebben de leden van de vereniging de gelegenheid hun eventuele bezwaren tegen toelating schriftelijk aan de secretaris van het bestuur bekend te maken.

 

Mevrouw Y.D. Tuns (1968)
Anna Paulownalaan 7 te Breda