Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS TOXANDRIA 2020

BUITEN DE BAAN:

Buiten de baan is aangegeven door palen met een witte kop.


ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEDEN:

Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd door blauwe paaltjes met een groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Als een bal in een verboden speelzone ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de verboden speelzone, dan mag de speler als extra mogelijkheid, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de ter plaatse aangegeven droppingzone droppen.

Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Als grond in bewerking is gedefinieerd door blauwe paaltjes of blauwe lijnen, mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.


WEGEN EN PADEN:
Alle paden zijn integraal deel van de baan.

De Goorbergseweg langs of kruisende de holes 2, 3, 4 en 7 wordt beschouwd als vast obstakel waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.


PAALTJES:

De paaltjes en de draden ertussen aan de greenzijde van de green van hole 2 en langs de tee van hole 3 worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.


Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.


A
LGEMEEN:

Greenkeepers hebben te allen tijde voorrang. Wacht met spelen totdat u een teken heeft gekregen of het oranje knipperlicht op de machine uit is.


AFSTANDEN:

De afstanden op de sprinklers zijn gemeten tot midden green.

Regelcommissie, maart 2019

___________________________________________________________________

Tijdelijke Plaatselijke regel Beluchtingsgaten

 

Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt:

a. Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b (droppen). Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken.

b. Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d (plaatsen).

Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.

Straf voor spelen van bal in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Regel- en Hcp commissie, maart 2022

___________________________________________________________________

Tijdelijke Plaatselijke Regel

Verboden speelzones

 

Gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid.

Bij belemmering (ligging bal, stand en of swing) door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f (bepaal het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole waar de belemmering wordt ontweken).

Indien de bal niet wordt gevonden terwijl het bekend of praktisch is zeker dat deze in een verboden speelzone terecht is gekomen, dan moet de speler handelen volgens Regel 16.1e (bepaal het referentiepunt waar de bal voor het laatst de grens van de verboden speelzone heeft gekruist).

Als een bal in de verboden speelzone ligt op hole 6 of hole 7 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de verboden speelzone, dan mag de speler als een extra mogelijkheid, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de daar aanwezige droppingzone droppen.

Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Regel- en Hcp commissie, maart 2022

Start typing and press Enter to search