Plaatselijke regels

BUITEN DE BAAN:
Buiten de baan is aangegeven door witte palen of wit gemarkeerde palen.

ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN:
Grond in bewerking (GUR) is aangegeven door blauwe paaltjes of lijnen. Speler dient de belemmering te ontwijken volgens R 25 1a en b. Witte GUR lijnen: spelen toegestaan.

WEGEN EN PADEN:
Alle paden zijn integraal onderdeel van de baan. De Goorbergseweg langs of kruisende de holes 2, 3, 4 en 7 is een vast obstakel (regel 24-2a en b).

PAALTJES:
De paaltjes, en de draden ertussen, langs de Goorbergseweg aan de greenzijde van de green van hole 2 en langs de 3de tee zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering door deze paaltjes mag de speler de belemmering ontwijken conform R 24-2 b (i).

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS:
Zie mededelingenborden bij caddiemaster en in de hal.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN EEN PLAATSELIJKE REGEL:
Matchplay – verlies van de hole. Strokeplay – 2 strafslagen.

ALGEMEEN:
Greenkeepers hebben te allen tijde voorrang. Wacht met spelen totdat u een teken heeft gekregen of het oranje knipperlicht op de machine uit is.

AFSTANDEN:
De afstanden op de sprinklers zijn gemeten tot midden green.

 

________________________________________________________________________

 

PER ONGELUK BEWOGEN BAL (MERKER) OP DE GREEN (Regels 18-2, 18-3 en 20-1):

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er GEEN STRAF als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel:

Matchplay – verlies van de hole,

Strokeplay – 2 strafslagen.

Regelcommissie, januari 2017

 

________________________________________________________________________

 

AFSTANDSMETERS:
Een speler mag afstanden bepalen met een  afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

AANGEPAALDE BOMEN:
zijn vaste obstakels. Het is niet van betekenis of de paal of stok aan de boom gebonden is. Indien er sprake is van belemmering (Regel 24-2a) mag de speler deze ontwijken volgens Regel 24-2b.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGEL:
Bij de 1e overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen.

Bij volgende overtreding – Diskwalificatie.

ALGEMEEN:
In deze tekst zijn alle Plaatselijke Regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de vaste plaatselijke regels op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis en bij de caddiemaster, als ook op de Toxandria website onder Tijdelijke Plaatselijke Regels.

Een of meer van de volgende Tijdelijke Plaatselijke Regels kan van kracht zijn.

BIJZONDERE TERREINOMSTANDIGHEDEN:

De volgende terreinomstandigheden mogen worden beschouwd als GUR en mogen ontweken worden volgens Regel 25-1b:

  • Opgestapelde takken en stammen van omgewaaide of omgezaagde bomen.
  • Gaten en diepe bandensporen in het terrein ontstaan door boswerkzaamheden.
  • Gebieden gemerkt met blauwe palen.
  • Gebieden die recent zijn ingezaaid of met graszoden belegd.
  • Gaten en sneden t.g.v beluchting van de baan.

KRAAIEN SCHADE ( Schade t.g.v. engerlingen):
Schade aangericht door dieren op zoek naar larven en gerepareerde schade mag beschouwd worden als GUR en worden ontweken volgens Regel 25-1b.

EROSIE IN BUNKERS:
Diepe voren en sleuven in de bunkers als gevolg van hevige regenval (erosie) mogen beschouwd worden als GUR en worden ontweken volgens Regel 25-1b. 

PLAATSEN:
Gedurende de periode van 1 november tot en met 30 april kan plaatsen worden toegestaan door middel van een Tijdelijke Plaatselijke regel.

In dat geval wordt dit aangemeld op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis en met een bordje bij de 1e tee.

Deze regel is er op gericht om u toch een redelijke ligging van uw bal te verschaffen en de bal schoon te maken in de periode dat het gras niet of nauwelijks groeit. De qualifying conditions blijven daarbij van kracht.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN EEN PLAATSELIJKE REGEL:

Matchplay – verlies van de hole. Strokeplay – 2 strafslagen

Regelcommissie, september 2016

Start typing and press Enter to search