Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS TOXANDRIA 2023

______________________________________________________________
BUITEN DE BAAN:

Buiten de baan is aangegeven door palen met een witte kop.

ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEDEN:

Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd door blauwe paaltjes met een groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Als grond in bewerking is gedefinieerd door blauwe paaltjes of blauwe lijnen, mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.

WEGEN EN PADEN:
Alle paden zijn integraal deel van de baan.

De Goorbergseweg langs of kruisende de holes 2, 3, 4 en 7 wordt beschouwd als vast obstakel waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS:

Zie mededelingenborden.

 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN EEN PLAATSELIJKE REGEL: Algemene straf (Regel 1.3c).

ALGEMEEN:

Greenkeepers hebben te allen tijde voorrang. Wacht met spelen totdat u een teken heeft gekregen of het oranje knipperlicht op de machine uit is.

AFSTANDEN:

De afstanden op de sprinklers zijn gemeten tot midden green.

Tijdelijke Plaatselijke Regel

Verboden speelzones

Gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid.

Bij belemmering (ligging bal, stand en of swing) door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

(Bepaal het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole waar de belemmering wordt ontweken – LET OP: het dichtstbijzijnde punt kan een punt zijn niet op de fairway, maar bijvoorbeeld tussen de bomen!)

Indien de bal niet wordt gevonden terwijl het bekend of praktisch is zeker dat deze in een verboden speelzone terecht is gekomen, dan moet de speler handelen volgens Regel 16.1e (bepaal het referentiepunt waar de bal voor het laatst de grens van de verboden speelzone heeft gekruist).

2 Dropping zones:

Als een bal in de verboden speelzone ligt bij de green van hole 7, of in het gemarkeerde gebied voor de tees van hole 8 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze verboden speelzones, dan mag de speler als een extra mogelijkheid, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de daar aanwezige dropping zone droppen.

Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke Plaatselijke regel

Beluchtingsgaten

Als de bal in of tegen een beluchtingsgat ligt in het algemene gebied of op de green, mag de speler de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.”

Er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.

Tijdelijke Plaatselijke Regel

Schade door bandensporen

Karresporen en de beschadigingen in het algemene gebied door werkzaamheden zijn abnormale baanomstandigheid en ontwijken kan volgens Regel 16.1.

Er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Tijdelijke Plaatselijke regel

Plaatsen

Als de bal in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole.

De bal mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt.

Nadat de bal is eenmaal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Straf voor spelen van bal in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 1.3c.

Regel- en Hcp commissie, maart 2023

 

Start typing and press Enter to search